Tag Archives: شرکت مراقبت سالمند اصفهان

شرکت پرستاری اصفهان

شرکت پرستاری اصفهان

دفتر خدماتی و نظافتی پارسا در شهر اصفهان ارایه کننده خدمات نگهداری و مراقبت از بیمار و سالمند در منزل

شرکت پرستاری اصفهان

شرکت پرستاری اصفهان

مراقبت و پرستاری از سالمند آقا و خانم در منزل

خدمات  و اعزام نیرو جهت نگهداری از بیمار در بیمارستان و منزل

سالمند پوشکی و واکری و ویلچری و الزایمری و بستری و لگنی و سندی و گاواژی و سالم

اعزام نیرو به صورت شبانه روزی و ۲۴ الی ۲۴ شیفتی و ۱۲ ساعته روز یا شب

اتعقاد قرار داد رسمی بین کار پذیر و کارفرما

شماره تماس شرکت پارسا در شهر اصفهان

۰۳۱-۳۲۶۴۷۷۹۶-۳۲۶۵۱۶۱۴

۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۳-۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۴

هزینه مراقبت از سالمند چقدر است؟

هزینه مراقبت از سالمند با توجه به شرایط سالمند بعد از دو روز کار آزمایشی مشخص می شود.

تفاوت پرستار و مراقب چیست؟

مراقب به فردی گفته می شود که دارای مدرک تحصیلی معتبر در زمینه نگهداری از سالمند ندارد و تنها از روی تجربه  عمل می کند.( کارهایی از قبیل امپول زدن و گاواژ بر عهده مراقب نیست)

پرستار : داری مدرک معتبر دانشگاهی یا آکادمیک در زمینه پرستاری می باشد و طبیعتا دارای حقوق بیشتر و کارهای بیشتر است.

در فرهنگ عموم معمولا از واژه پرستار یا مراقب سالمند در کنار یکدیگر استفاده می شوند ولی در اصل با هم تفاوت دارند.

تفاوت مراقبت از سالمند در مراکز خدماتی و در منزل در چیست؟

تفاوت شرکت های خدماتی نگهداری از سالمند و مراکز توانبخشی و خانه سالمندان در چیست؟

شرکت های خدماتی نگهداری از سالمند خدمات خود را در محل زندگی سالمند ارایه می کنند کیفیت مراقبت از سالمند می تواند بهتر باشد و همچنین در برخی از موارد هزینه ها را کاهش می دهد.