درخواست پرستار سالمند و کودک اصفهان

نظافت اصفهان

درخواست پرستار سالمند و کودک اصفهان

نظافت اصفهان

درخواست پرستار سالمند و کودک اصفهان آنلاین پرستار و مراقب سالمند و کودک :

چنانچه نیروی مورد نیاز شما در لیست نیروهای شرکت موجود باشد با شما تماس خواهیم گرفت.

لطفا منتظر تماس ما باشید چنانچه بعد از یک هفته با شما تماس گرفته نشد در واقع نیروی مورد نظر شما در لیست نیروهای شرکت یافت نشده است. توجه کنید سریع ترین و مطمین ترین راه ارتباط از طریق تماس و و واتس اپ می باشد. ۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۴-۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۳

تعریف نیروی شبانه روزی با اسکان :

زمانی که نیرو شامل یک زوج باشند و یا یک زوج همراه با فرزند باشند و اتاق یا واحدی مجزا به ان ها تعلق گیرد در این حالت قرار داد شامل اسکانی می شود.

نیروی خانم تنها شبانه روزی یا آقا تنها شبانه روزی جزو موارد اسکان نیست.

زمانی که از شرکت با شما تماس گرفته شد و نیرو به محل اعزام می شود حداکثر به صورت دو روز آزمایشی در محل با حقوق کار خواهد کرد چنانچه بعد از دو روز کارفرما جهت انعقاد قرار داد به صورت حضوری به دفتر مراجعه نکند نیرو تسویه حساب کرده و از ادامه کار جلوگیری خواهد شد.

چنانچه کارفرما و کارپذیر بدون هماهنگی با شرکت و ایجاد انعقاد قرارداد با یکدیگر همکاری کنند دفتر هیچ گونه مسیولیتی قبول نخواهد کرد و به هیچ وجه جوابگوی طرفین نخواهد بود همچنین در چنین مواردی نام کارفرما و نام کار پذیر در لیست سیاه سیستم ثبت می شود. ضمنا طبق قانون اداره کار  کارفرمایانی که بدون انعقاد قرار داد با کارپذیر کار میکنند ان نیرو  نیروی کار رسمی محسوب شده و دیگر نیروی کار قرار دادی محسوب نمی شود و کارفرما نمی تواند کارپذیر را براحتی از ادامه کار باز دارد و مطابق با قوانین نیروی کار رسمی تمامی حق و حقوق به شیوه نامه نیروی رسمی محاسبه می شود و به کارپذیر تعلق می گیرد.

دقت کنید دفاتر و شرکت های دارای مجوز رسمی هرگز قرارداد را در محل سالمند و خانه منعقد نمی کنند و این کار تخلف صنفی محسوب میشود و تنها با مراجعه حضوری در دفتر با حضور کافرما و کارپذیر قرار داد صورت میگیرد.

بدلیل یکپارچگی سیستم شرکت های خدماتی دارای مجوز و ارتباط ان ها با یکدیگر خدمات به کارفرمایان و کارپذیران متخلف تعلق نخواهد گرفت.

چنانچه وضعیت بیمار تغییر کند کارفرما موظف است شرکت را جریان بگذارد قرار داد متناسب با وضعیت بیمار تنظیم می شود.

[iphorm id=”2″ name=”فرم درخواست پرستار سالمند و کودک”]

فرم درخواست پرستار سالمند و کودک اصفهان

فرم درخواست پرستار سالمند و کودک اصفهان