استخدام شرکت پارسا اصفهان

استخدام شرکت پارسا اصفهان

استخدام شرکت پارسا اصفهان

لطفا اطلاعات خود را به صورت واقعی در فیلد های زیر وارد کنید.

پس از تکمیل فرم جهت تکمیل مدارک  خود و عضویت در کانال موقعیت های شغلی به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید.

استخدام شرکت پارسا اصفهانشرط عضویت در کانال منوط بر تکمیل مدارک نزد دفتر است.

در قسمت توضیحات روز های کاری خود را مشخص کنید.

نگهداری سالمند شامل قانون بیمه نمی شود.

داشتن بیمه برای کارپذیر اختیاری می باشد.

اصل مدارک کار پذیر( کارت ملی هوشمند یا شناسنامه) تا زمان پایان قرار داد نزد دفتر امانت می باشد.

حداکثر مدت کاری به صورت آزمایشی سه روز می باشد.

بعد از مدت زمان  آزمایشی کارپذیر باید شرکت را جهت انعقاد قرار داد مطلع سازد.

در صورت منعقد نشدن قرار داد شرکت هیچ مسیولیتی قبول نخواهد کرد.

در صورت منعقد شدن قرار داد هم کار پذیر و هم کارفرما نسبت به بندهای قرارداد مسیول هستند.

در صورت دادن معرفی نامه به نیرو جهت انجام کار ۷۲ ساعت مدارک نزد دفتر امانت می ماند.

در صورت همکاری کارپذیر و کارفرما بدون هماهنگی با دفتر نام نیرو در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

لیست سیاه شامل نام و مشخصات افراد دارای تخلف ( کارپذیر و کارفرما)می باشد.

لیست سیاه بین شرکت های خدماتی دارای مجوز رسمی به صورت اشتراکی است.

شرکت های خدماتی دارای مجوز رسمی از دادن معرفی نامه و خدمات به افراد ثبت شده در لیست سیاه اجتناب خواهند کرد.

پر کردن فرم استخدام به منزله دادن معرفی نامه به نیرو نیست.

رضایت نامه همسر یا طلاق نامه برای خانم ها اجباری می باشد.

ارایه اصل اجاره نامه همراه با کپی یا اصل یکی از قبض های منزل به نام مالک همراه با قولنامه به دفتر اجباری است.

کارت ملی غیر هوشمند فاقد اعتبار است و دفتر پذیرش نخواهد کرد.

دفتر به هیچ وجه مدارکی از جمله گذرنامه و دفترچه بیمه و کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی و غیره را به عنوان جایگزین مدارک اصلی قبول نمی کند.

[raw]

پر کردن این فیلد اجباری نیست

در فیلد بالا شرایط خود از جمله روزهایی که می توانید کار کنید نوع شیفت کاری ( شبانه روزی- روز یا شب نیمه وقت) مراقبت از سالمند سالم یا پوشکی و نوع مدرک و تحصیلات خود را بیان کنید.

لطفا در وارد کردن کوچک و بزرگ بودن حروف دقت فرمایید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید
[/raw]